Feb 28, 2010

Rajesh Payal Rai: Best Song Collection: Watch Full Music Videos Online

Here is a great song collection of greatest Nepali artist : राजेश पायल राई Rajesh Payal Rai. Watch full music videos online and enjoy it.
Songs Available Here Are:
1. तिमीलाई रोजे- निष्ठुरीलाई माया गरी
2. सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला
3. तिमीजस्ती सुवासिली
4. पिरतीको नाउँमा सधैं धोका खाई हिंडेको मान्छे म
5. नौजाले मायाले
6. फुल्यो बनचिउरी
7. गाउँ बेंसिमा फुलै फुल्यो
8. माया तिमी छोडि
9. कु कु चरी कु कु हा
10. खोलाको पानी खोलैमा


[1] [2][1] [2]

comments
Related Posts with Thumbnails